Là một người yêu đời, yêu thiên nhiên và trân trọng những giá trị văn hóa. Sở thích lớn nhất là nghe nhạc và đọc sách. Hiện đang nghiên cứu về văn hóa người Việt cổ. Mong muốn được gặp gỡ và lắng nghe những giá trị tinh hoa của các nền văn hóa trên thế giới và Việt Nam.

Ngoài ra, Lê Thúy Hạnh có sở thích vẽ tranh màu nước về chủ đề Thiên nhiên. Thích làm Model cho những buổi chụp hỉnh theo chủ đề Thiên nhiên và thời trang truyền thống. 

Lê Thúy Hạnh cũng thích được tham dự những người trình thuyết giảng của các nhà diễn giả có ảnh hưởng, các bậc tư tưởng, những người có thành công trong cuộc sống.

Lê Thúy Hạnh cũng là một diễn giả có thuyết trình về một số chủ đề như " Tối ưu hóa PR trên mạng xã Hội" Định vị thương hiệu cá nhân" ' Tên miền và giá trị của bất động sản Sô", " Xây dựng Nhân Hiệu trên môi trường Internet", " Tiếp thị và định vị nhân hiệu cho nhà môi giới Bất động sản", " Quốc gia Số - Tầm nhìn chiến lược".....

Rất hy vọng được làm quen và chia sẻ với nhiều bạn cùng quan tâm!